Generalforsamling 2020

vintergækker
Favrskov Lærerforening afholder generalforsamling torsdag d. 26. marts kl. 16.30 i In-Side i Hammel. Dagsorden i henhold til vedtægterne

Foreløbig dagsorden

Endelig dagsorden og skriftlig beretning

Kandidater til kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe