Generalforsamling 2019

Favrskov Lærerforening afholder generalforsamling torsdag d. 21. marts kl. 17 i In-Side i Hammel. Dagsorden i henhold til vedtægterne
vintergækker

Foreløbig dagsorden

Emner

Målgruppe