Lasse Kjeldsen

Fredag d. 2. august 2019 gik Favrskov Lærerforenings tidligere formand Lasse Kjeldsen, efter længere tids sygdom, bort.

Mindeord over Lasse Kjeldsen, Favrskov Lærerforenings tidligere formand. 

Emner

Målgruppe