Fællesforståelse og forhåndsaftale 2017/18

Favrskov Lærerforening har d. 24. maj underskrevet en ny Fællesforståelse og en forhåndsaftale (løn) gælden for skoleåret 1017/18

Fællesforståelse 2017/18

Forhåndsaftale (løn) 2017/18

Emner

Målgruppe