EVA-rapport Implementering af folkeskolereformen i Favrskov kommune

Herunder link til Danmarks Evalueringsinstitut EVAs rapport af implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune

https://www.eva.dk/udgivelser/2017/implementering-af-folkeskolereformen-i-favrskov-kommune/download

 

Emner

Målgruppe