Medlem Kredsstyrelsen

Medlemmer

Kredsstyrelsen for Favrskov Lærerforening Kreds 137

Formand   Rikke Harboe Jensen RHJE@dlf.org        Rønbækskolen
Næstformand   Anne Hansen ANHA@dlf.org       Bavnehøjskolen
Kasserer   Jan Ovedal JANO@dlf.org        Lilleåskolen
Styrelsesmedlem   Regin Øster REOE@dlf.org        H-H skolen
Styrelsesmedlem   Aksel Madsen AKMA@dlf.org       Korsholm skole
Styrelsesmedlem   Lotte Pedersen LOPE@dlf.org        Ulstrup skole