Kreds 137 Tillidsvalgte

AMR- repræsentanter

Skole

Arbejdsmiljørepræsentant

 

 

709001  Hadsten Skole

Mariane Husum

709003  Hadbjerg Skole

Simon Kristensen

709004  Østervangskolen

Klaus Blæsbjerg Kjærgård

709005  Bavnehøjskolen

Anne Hansen

709300  Linieskolen

Hanna Mathiasen

709500  UU Favrskov

 x

711001  Skovvangskolen

Verner Kongsted

711004  Søndervangskolen

Martin Hager Andersen

713001  Haldum-Hinnerupskolen

Vibeke Kongensgaard

713002  Korsholm Skole

x

713003  Rønbækskolen

Jesper Christiansen

713004  Præstemarkskolen

Kirsten K Pedersen

717003  Lilleåskolen

Karina Jonsson

767001  Tungelundskolen

Marie Boldrup Mønsted

767002  Ulstrup Skole

Anne Glavind

767300  PPR

 x

 

 

Kredsstyrelsen

Rikke Harboe Jensen (formand)

 

Anne Hansen (næstformand)

 

Jan Ovedal (kasserer)

 

Regin Øster 

 

Aksel Madsen

 

Lotte Pedersen