Kreds 137

Forhåndsaftale gældende fra d. 1. august 2018

Ny forhåndsaftale mellem Favrskov Lærerforening og Favrskov kommune gældende fra d. 1. august 2018